Wednesday, April 10

Poof - Instant Dream House!

Screen Shot 2013-04-10 at 10.57.50 AM

Wouldn't it be great if we could just PIN IT or PRESS IT and suddenly have the perfect house? Like this one.  But as my mom always says, everything is more enjoyable when you really save and work for it. So while I'd love to click my heels and have this house show up when I get home from work today, I am actually enjoying the process of picking out all the details and saving the money to do this.  It won't last - I promise. In two weeks I'll be screaming at everyone who will listen about this process, but for now, it ain't so bad.

Back to appliance reviews...ahem..I mean work.

 

1 comment:

  1. Celem home stagingu jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, które ma pokreślić jego charakter oraz zainteresować jak największą liczbę oglądających nieruchomość i przyspieszyć sprzedaż lub wynajem za możliwie najwyższą cenę. Techniki home stagingu opierają się na marketingu. Ich zastosowanie zmienia charakter nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców. Badania na rynku amerykańskim wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%) a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości (z badań Barbary Schwarz, światowej pionierki home stagingu po jego zastosowaniu oferowana cena zakupu rośnie przeciętnie o 10%). Jednym z podstawowych założeń home stagingu jest działanie niskokosztowe.
    Zwiększamy wartość nieruchomości, sprzedaje mieszkania powyżej wartości rynkowej w krótszym czasie. Home Staging Warszawa

    Home staging jest potrzebny szczególnie w nieruchomościach, gdzie przychodzi wielu potencjalnych kupujących i żaden nie decyduje się na zakup. Oznacza to, że zachęciła ich oferta i dobra cena, jednak zniechęca sama nieruchomość.

    ReplyDelete