Wednesday, April 3

Farmhouse, stainless, enamel...oh my!

We are less than a week into this process and I am loving it...maybe a little too much. Bordering on obsessed perhaps. Last night our builder - who may regret picking us - sent us a website to look at plumbing fixtures. I got the email and thought NO PROBLEM! I can easily pick a few faucets and sinks. Um...no. Not so much. I spent about 3 hours last night looking at the website, polling my friends on facebook, emailing our builder and still haven't decided on one simple kitchen sink.

There are so many issues to consider. Will the enamel stain? Will a farmhouse stainless steel sink scratch? Will I lose my mind over a vessel in which I will wash my dishes? Quite possibly.

I have kids and a job. Oh and a dog and a husband (not in that order) so I should probably just figure it out. Back to the website....

1 comment:

  1. Celem home stagingu jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, które ma pokreślić jego charakter oraz zainteresować jak największą liczbę oglądających nieruchomość i przyspieszyć sprzedaż lub wynajem za możliwie najwyższą cenę. Techniki home stagingu opierają się na marketingu. Ich zastosowanie zmienia charakter nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców. Badania na rynku amerykańskim wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%) a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości (z badań Barbary Schwarz, światowej pionierki home stagingu po jego zastosowaniu oferowana cena zakupu rośnie przeciętnie o 10%). Jednym z podstawowych założeń home stagingu jest działanie niskokosztowe.
    Zwiększamy wartość nieruchomości, sprzedaje mieszkania powyżej wartości rynkowej w krótszym czasie. Home Staging Warszawa


    Home staging jest potrzebny szczególnie w nieruchomościach, gdzie przychodzi wielu potencjalnych kupujących i żaden nie decyduje się na zakup. Oznacza to, że zachęciła ich oferta i dobra cena, jednak zniechęca sama nieruchomość.

    ReplyDelete